HUBUBAT

Tüm canlıların en önemli enerji kaynağı olan tahıl tohumlarının Ukrayna ve Rusya da doğru arazilerden, verimliliği, kalitesi, enerjisi yüksek Hububat ürünlerinin temin edilmesi ve bu ürünlerin   Üretimde kullanılması ile  gıda üretiminde rantabiliteyi  artırmaya  yönelik olarak  Ukrayna ve Rusya menşei    Mısır, Buğday, Buğday Unu  Darı, Arpa Yulaf gibi tarım ürünlerinin Ukrayna Kiev  şubemiz kanalı ile temini        

1/6